BoroBit в челните редици за подобряване на финансовото здраве

BoroBit в челните редици за подобряване на финансовото здраве: Впечатления от IRIS Open Talks

BoroBit взема участие в Iris Talks на тема финансово здраве

На скорошна среща, която събра ярки умове в сферата на финансите, финтеха и академичната общност в Sofia Tech Park, BoroBit с гордост участва в третото издание на IRIS Open Talks. Събитието, модерирано от Милена Хаджииванова, основател на Mindset Power Talk, задълбочено обсъди важни теми като демографската криза и ключовата роля на финансовото образование в подобряването на финансовото здраве на българите.

Дискусията подчерта сериозните демографски предизвикателства, пред които е изправена България, изтъкнати от доц. д-р. Георги Бърдаров от Софийския университет, и се фокусира върху значимостта на финансовата грамотност като средство за национално развитие. Акцентирайки върху възможностите на България да преодолее демографските си проблеми, доц. д-р. Бърдаров очерта цялостен подход, обхващащ образованието, здравеопазването, заетостта, доходите, инфраструктурата, сигурността, правосъдието и имиграцията.

Управляващият партньор на IRIS Solutions, Галя Димитрова, изрази оптимизъм относно перспективите на Open Banking в България и неговото разрастване на глобално ниво. С очаквания за значително увеличение на потребителите на услугите на Open Banking, Димитрова подчерта важността от засилване на финансовата грамотност за успешното използване на тези възможности.

Нашата платформа, BoroBit, беше изтъкната за своята иновативна роля в насърчаването на финансовата грамотност. По време на задълбочен разговор с проф. Даниела Бобева, акцентът беше върху овластяването на индивидите да станат „министри на собствените си финанси“ чрез информирано вземане на решения и развенчаването на общоприети финансови митове.

Партньорството на BoroBit с IRIS Solutions е свидетелство за нашия общ ангажимент към напредъка на финансовото образование и максималното използване на Open Banking. Убедени сме в значимостта на информираното вземане на финансови решения и се стремим да улесним този процес за нашите потребители.

В съответствие с нашата мисия да подобрим финансовото здраве на българите, BoroBit активно търси начини да въздейства положително, като се ръководи от идеята, че знанията са основата за финансова независимост.

Вдъхновени от IRIS Open Talks, ние в BoroBit сме ангажирани да продължим работата си за разширяване на финансовата грамотност. Нека заедно поемем към финансово по-добро бъдеще.