Как да добавите своятa Revolut сметка в нашето мобилно приложение - BoroBit

Как да добавите своятa Revolut сметка в нашето мобилно приложение

1. Отворете мобилното приложение BoroBit на вашето устройство

2. Изберете таб 'Сметки '

3. Натиснете бутона + за добавяне на нова сметка

4. Изберете банка Revolut от списъка с банки

След като изберете банка Revolut , автоматично ви се отваря мобилното приложение на Revolut , където имате възможност да дадете достъп на BoroBit , като представител на "Айрис Солюшънс" ООД, да достъпи вашите Revolut сметки.

5. Дайте достъп на BoroBit да достъпи вашите Revolut сметки

На тази стъпка можете да избере кои ваши сметки искате да добавите в BoroBit приложението.

6. Процесът приключи успешно в системата на Revolut

Моля, натиснете бутона 'Обратно в BoroBit' , за да се върнете в BoroBit приложението.

7. Добавените банкови сметки са налични в приложението

Процесът на добавяне на вашите Revolut сметки към нашето приложение е завършен с тази стъпка. Може да забележите забавяне в показването на балансите при първото им добавяне. В тези случаи, моля за малко търпение, докато нашите системи завършат синхронизацията на информацията. Ако предпочитате да ускорите този процес, можете да следвате инструкциите в стъпка 8 за ръчна синхронизация на балансите за всяка от добавените сметки.

8. Ръчно обновяване на баланс по сметка

Системата автоматично синхронизира балансите по вашите сметки в момента на тяхното добавяне, както и няколко пъти на ден. Както е обяснено в точка 7, при първоначалното добавяне на сметка може да се наблюдава забавяне в синхронизацията. Ако се нуждаете от актуални данни за балансите си и не искате да чакате автоматичната синхронизация, имате възможност да извършите ръчна синхронизация на балансите по сметките си във всеки един момент.