Спести от банкови такси - BoroBit

Спести от банкови такси

Ръка, която тегли евро от банкомат

Много от нас сме изпитвали разочарованието от банкови такси, които изникват когато и да е, без предупреждение. Помисли за момента, когато ти се е наложило да направиш бърз превод в банков клон на сравнително малка сума от 2, 5 до 10 лева, само за да откриеш, че таксата за трансакцията е по-голяма от самата сума. Дори опитите за закриване на сметка могат да доведат до допълнителни такси, а тегленето на пари от банкомат на твоята банка вече също може да бъде обложено с такса. С наличието на подходящата информация обаче, можеш бързо да вземеш решения за смяна на твоята банка, закриване на ненужни сметки или преговаряне на текущите ти условия, което да ти спести време и пари. Нека разгледаме няколко ключови въпроса, които могат да ти помогнат да спестиш от банкови такси.

Колко от моите пари са взети от банките под формата на различни банкови такси за месеца?

BoroBit събира и анализира твоите трансакции, за да ти покаже тази информация в месечния анализ на разходите. Разгледай примерен месечен анализ за Април 2024 година.

Месечен AI анализ за Април 2024

Обзор на разходите

За банкови такси

Този месец банките са взели 84.28 Лева от твоите пари под формата на различни такси, разпределени по следните валути: .

 • BGN: 64.46
 • USD: 11.07
...

В този примерен анализ, разглеждаме как общо 84.28 лева са били начислени от банките под формата на различни такси, като 64.46 са в лева и 11.07 в долари. Тази информация показва колко пари наистина излизат от нашите джобове за банкови такси и подчертават необходимостта от активно управление на нашите банкови разходи.

Коя банка колко ме е таксувала?

След като разгледахме общата сума на банковите такси, начислени за месеца, сега ще се фокусираме на разбивката на тези такси по отделни банки. Така можем да видим конкретно коя банка каква сума ни е таксувала за Април.

Месечен AI анализ за Април 2024

Обзор на разходите

За банкови такси
...

Детайли по банки:
UBB Logo

49.82 Лева

 • 2024-04-30 - Outward Clearing Charges ТАКСА МЕЖДУБ.ПРЕВОД: -1.40 BGN
 • 2024-04-25 - ATM Transaction Charges: -0.30 BGN
 • 2024-04-18 - ATM Transaction Charges: -0.30 BGN
 • 2024-04-16 - Account Transfer Charges ТАКСА ПРЕВОД: -0.60 BGN
 • 2024-04-16 - Account Transfer Charges ТАКСА ПРЕВОД: -0.60 BGN
 • 2024-04-12 - ATM Transaction Charges: -0.30 BGN
 • 2024-04-12 - Outward Clearing Charges ТАКСА МЕЖДУБ.ПРЕВОД: -1.40 BGN
 • 2024-04-09 - Inward swift Charges ТАКСА ВХОДЯЩ ВАЛУТЕН ПРЕВОД: -11.07 USD
 • 2024-04-08 - Outward Clearing Charges ТАКСА МЕЖДУБ.ПРЕВОД: -1.40 BGN
 • 2024-04-08 - Outward Clearing Charges ТАКСА МЕЖДУБ.ПРЕВОД: -1.40 BGN
 • 2024-04-08 - Outward Clearing Charges ТАКСА МЕЖДУБ.ПРЕВОД: -1.40 BGN
 • 2024-04-08 - Outward Clearing Charges ТАКСА МЕЖДУБ.ПРЕВОД: -1.40 BGN
 • 2024-04-08 - Outward Clearing Charges ТАКСА МЕЖДУБ.ПРЕВОД: -1.40 BGN
 • 2024-04-08 - Outward Clearing Charges ТАКСА МЕЖДУБ.ПРЕВОД: -1.40 BGN
 • 2024-04-08 - Outward Clearing Charges ТАКСА МЕЖДУБ.ПРЕВОД: -1.40 BGN
 • 2024-04-08 - Outward Clearing Charges ТАКСА МЕЖДУБ.ПРЕВОД: -1.40 BGN
 • 2024-04-01 - PACKAGE CHARGE МЕС. ТАКСА ПАКЕТ: -13.90 BGN
DSK Bank Logo

11.76 Лева

 • 2024-04-15 - ТАКСА ЗА ИЗХОДЯЩ ПРЕВОД-SWIFT (SPT)-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx2: -1.00 BGN
 • 2024-04-12 - ТАКСА ЗА ИЗХОДЯЩ ПРЕВОД-SWIFT (SPT)-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx3: -1.00 BGN
 • 2024-04-02 - ТАКСА 9 БР.-БИТОВИ СМЕТКИ ПРЕЗ ЕЛ. КАНАЛИ: -1.80 BGN
 • 2024-04-02 - ДЪЛЖИМА ТАКСА: -5.29 BGN
 • 2024-04-01 - 32xxxxxxxxxxxxx-ТАКСА ТЕГЛЕНЕ НА АТМ ДР. БАНКИ: -1.50 BGN
 • 2024-04-01 - ДЪЛЖИМА ТАКСА: -1.17 BGN
Unicredit Bulbank Logo

12.95 Лева

 • 2024-04-25 - Периодична такса: -12.95 BGN
Postbank Logo

9.75 Лева

 • 2024-04-09 - Такса за поддръжка на РС Моето Семейство с РЗ, с вальор 09.04.2024г. Сделка тип 'Разплащателна сделка' номер 'xxxxxxx'.: -6.95 BGN
 • 2024-04-04 - Такса Теглене на пари в брой,АТМ,друга банка в страната към док.xxxxxxx/04.04.2024,ДК 4XXXXXXXXXXXXXX,основна сметка,200.00/100,04.04.2024 07:55:48,XXXXXXX,BUL 1 SOFIA: -1.40 BGN
 • 2024-04-02 - Такса Теглене на пари в брой,АТМ,друга банка в страната към док.xxxxxxx/02.04.2024,ДК 4XXXXXXXXXXXXXX,основна сметка,400.00/100,02.04.2024 09:24:34,DXXXXX, BUL 1 SOFIA: -1.40 BGN
...

За месец Април, ОББ е начислила общо 49.82 лева, ДСК 11.76 лева, Уникредит Булбанк е начислила 12.95 лева, а Пощенска банка 9.75 лева.

Тази информация ни позволява да разберем точно колко и за какво таксува всяка банка. Така можем лесно да идентифицираме кои банки взимат повече от нашите пари, което е важно за оптимизиране на финансовите ни разходи.

Какви типове банкови такси плащам и какви са детайлите за всяка банкова такса?

Вглеждайки се в детайлите за всяка банкова такса можем да идентифицираме следните групи банкови такси, за които сме заплащали през месец Април:

 • Основна такса за сметка
 • Такса междубанков превод
 • Такса теглене от банкомат на същата банка
 • Такса теглене от банкомат на друга банка
 • Такса входящ валутен превод
 • Такса битови сметки

Месечен AI анализ за Април 2024

Обзор на разходите

За банкови такси
...

Детайли по банки:
UBB Logo

49.82 Лева

 • Такса междубанков превод2024-04-30 - Outward Clearing Charges ТАКСА МЕЖДУБ.ПРЕВОД: -1.40 BGN
 • Такса теглене от банкомат - същата банка2024-04-25 - ATM Transaction Charges: -0.30 BGN
 • Такса теглене от банкомат - същата банка2024-04-18 - ATM Transaction Charges: -0.30 BGN
 • Такса за какво?2024-04-16 - Account Transfer Charges ТАКСА ПРЕВОД: -0.60 BGN
 • Такса за какво?2024-04-16 - Account Transfer Charges ТАКСА ПРЕВОД: -0.60 BGN
 • Такса теглене от банкомат - същата банка2024-04-12 - ATM Transaction Charges: -0.30 BGN
 • Такса междубанков превод2024-04-12 - Outward Clearing Charges ТАКСА МЕЖДУБ.ПРЕВОД: -1.40 BGN
 • Такса входящ валутен превод2024-04-09 - Inward swift Charges ТАКСА ВХОДЯЩ ВАЛУТЕН ПРЕВОД: -11.07 USD
 • Такса междубанков превод2024-04-08 - Outward Clearing Charges ТАКСА МЕЖДУБ.ПРЕВОД: -1.40 BGN
 • Такса междубанков превод2024-04-08 - Outward Clearing Charges ТАКСА МЕЖДУБ.ПРЕВОД: -1.40 BGN
 • Такса междубанков превод2024-04-08 - Outward Clearing Charges ТАКСА МЕЖДУБ.ПРЕВОД: -1.40 BGN
 • Такса междубанков превод2024-04-08 - Outward Clearing Charges ТАКСА МЕЖДУБ.ПРЕВОД: -1.40 BGN
 • Такса междубанков превод2024-04-08 - Outward Clearing Charges ТАКСА МЕЖДУБ.ПРЕВОД: -1.40 BGN
 • Такса междубанков превод2024-04-08 - Outward Clearing Charges ТАКСА МЕЖДУБ.ПРЕВОД: -1.40 BGN
 • Такса междубанков превод2024-04-08 - Outward Clearing Charges ТАКСА МЕЖДУБ.ПРЕВОД: -1.40 BGN
 • Такса междубанков превод2024-04-08 - Outward Clearing Charges ТАКСА МЕЖДУБ.ПРЕВОД: -1.40 BGN
 • Основна такса2024-04-01 - PACKAGE CHARGE МЕС. ТАКСА ПАКЕТ: -13.90 BGN
DSK Bank Logo

11.76 Лева

 • Такса междубанков превод2024-04-15 - ТАКСА ЗА ИЗХОДЯЩ ПРЕВОД-SWIFT (SPT)-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx2: -1.00 BGN
 • Такса междубанков превод2024-04-12 - ТАКСА ЗА ИЗХОДЯЩ ПРЕВОД-SWIFT (SPT)-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx3: -1.00 BGN
 • Такса битови сметки2024-04-02 - ТАКСА 9 БР.-БИТОВИ СМЕТКИ ПРЕЗ ЕЛ. КАНАЛИ: -1.80 BGN
 • Основна такса2024-04-02 - ДЪЛЖИМА ТАКСА: -5.29 BGN
 • Такса теглене от банкомат - друга банка2024-04-01 - 32xxxxxxxxxxxxx-ТАКСА ТЕГЛЕНЕ НА АТМ ДР. БАНКИ: -1.50 BGN
 • Такса за какво?2024-04-01 - ДЪЛЖИМА ТАКСА: -1.17 BGN
Unicredit Bulbank Logo

12.95 Лева

 • Основна такса2024-04-25 - Периодична такса: -12.95 BGN
Postbank Logo

9.75 Лева

 • Основна такса2024-04-09 - Такса за поддръжка на РС Моето Семейство с РЗ, с вальор 09.04.2024г. Сделка тип 'Разплащателна сделка' номер 'xxxxxxx'.: -6.95 BGN
 • Такса теглене от банкомат - друга банка2024-04-04 - Такса Теглене на пари в брой,АТМ,друга банка в страната към док.xxxxxxx/04.04.2024,ДК 4XXXXXXXXXXXXXX,основна сметка,200.00/100,04.04.2024 07:55:48,XXXXXXX,BUL 1 SOFIA: -1.40 BGN
 • Такса теглене от банкомат - друга банка2024-04-02 - Такса Теглене на пари в брой,АТМ,друга банка в страната към док.xxxxxxx/02.04.2024,ДК 4XXXXXXXXXXXXXX,основна сметка,400.00/100,02.04.2024 09:24:34,DXXXXX, BUL 1 SOFIA: -1.40 BGN
...

В нашия преглед на банковите такси се появиха някои такси, чиято цел не е напълно ясна, което ни подтиква към по-задълбочено проучване. Пример за това е таксата от 1.17 лв, начислена от банка ДСК на 1 Април, въпреки че на 2 Април от същата банка вече е била начислена основна такса от 5.29 лв. Такива ситуации изискват допълнителни уточнения с банката, за да разберем причините за повторното таксуване.

Коя банка ми предоставя по-добри условия?

Изборът на банка се основава на детайлно сравнение между таксите и услугите, които те предлагат. На база анализа, направен с помощта на приложението BoroBit, можеш лесно да определиш коя банка предлага най-изгодни условия според твоите нужди.

 • Сравни таксите за обслужване на сметка, междубанкови преводи, теглене на пари от банкомат и други операции.
 • Вземи предвид твоите лични финансови навици и нужди. Ако оперираш с чужди валути, банка, която предлага изгодни условия за валутни операции, може да бъде по-подходящ избор за теб.

Как изкуственият интелект ми помага да управлявам банковите такси

След като разгледахме детайлите на твоите банкови такси, изкуственият интелект на BoroBit ще направи още една стъпка напред, като ти предостави персонализиран обобщен анализ. Той ще прегледа твоите финансови данни за месеца, специално фокусирайки се на банковите такси, и ще ти даде конкретни съвети как можеш да реагираш на твоята специфична ситуация.

Месечен AI анализ за Април 2024

Обзор на разходите

За банкови такси
...

AI Обобщение
На базата на предоставената информация, тук са няколко финансови стратегии и съвети, които могат да помогнат за оптимизиране на разходите за банкови такси:

1. Преглед и анализ на банковите такси

Общ преглед: За месец Април 2024, общо са платени 84.28 лева под формата на банкови такси, разпределени между четири основни банки: UBB (49.82 лева), DSK Bank (11.76 лева), Unicredit Bulbank (12.95 лева), и Postbank (9.75 лева).

Специфични такси: Включват основни такси за сметка, такси за междубанкови преводи, такси за теглене от банкомат и такси за входящи валутни преводи.

2. Стратегии за намаляване на таксите

 • Прегледай и сравни условията на различните банки: Анализирай кои банки начисляват най-високи такси и за какви услуги. Разгледай възможностите за прехвърляне на сметки в банка с по-ниски такси или преговаряй за по-добри условия с твоята текуща банка.
 • Използване на електронни преводи и плащания: Избягвай такси за теглене в брой, където е възможно, като предпочиташ безконтактни и електронни методи за плащане.

3. Инвестиране на спестените средства

Пример за инвестиране: Представи си, че успееш да намалиш банковите такси с 50% (42.14 лева за месец) и решиш да инвестирате тези спестени пари.

Сложна лихва: Ако инвестираш 42.14 лева месечно с годишна лихва от 5%, за период от 10 години, крайната сума би била значително по-висока благодарение на ефекта от сложната лихва.

Да видим конкретен пример за сумите, които би спечелил след десетилетие на такива месечни инвестиции:

 • Месечна инвестиция: 42.14 лева
 • Годишна лихва: 5%
 • Период: 10 години

Ако инвестираш спестените 42.14 лева месечно при годишна лихва от 5% за период от 10 години, крайната сума, която може да се натрупа, е приблизително 6543.60 лева. Това показва колко значително може да расте твоята инвестиция благодарение на сложната лихва, ако рационализираш и намалиш банковите такси.

FAQ

Ние сме български стартъп, който разработи платформа за подобряване на финансовото здраве на българските граждани, семейства и малкия бизнес.
BoroBit е проект с мисия да подобри финансовото здраве на българските граждани чрез леснодостъпни технологични решения. След две години работа по проекта, ние сме готови да представим нашето решение.

 

Сега сме на етап "early adopters", което означава, че всеки, който се присъедини към нас сега, не само ще получи безплатен достъп до приложението, но и ще стане активна част от нашата мисия. Като използвате BoroBit, вие не само управлявате своите финанси, но и допринасяте към развитието на инструмент, който ще помогне на всички българи да подобрят своето финансово здраве.

 

BoroBit е не просто мултибанкинг приложение, а комплексно решение за управление на лични, семейни финанси и финансите на малки фирми. То е изцяло на български език, специално създадено за българските граждани. Интегрира се с всички банки и финтех компании в България, позволявайки централизирано управление на финансите.

 

BoroBit е повече от стандартно приложение за финанси – то е като удобен финансов помощник в джоба ви, който улеснява управлението на финансите. Помага ви да подобрите финансовото си здраве, като предлага удобни решения за управление на всички ваши финанси на едно място - от лични и семейни, до финансите на вашата фирма. Особено важно е, че приложението позволява на семействата да работят заедно върху финансовото си управление и образование, като включва и децата в процеса.

 

Това приложение е за вас, ако се отнасяте към някоя от следните категории:

 • Искате да управлявате личните си финанси по-ефективно.
 • Желаете да включите семейството си в управлението на семейните финанси, включително и да образовате децата си в областта на финансите.
 • Собственик сте на малка фирма и искате централизирано управление на бизнес финансите.
 • Разпознавате важността на подобряването на финансовото здраве в България и искате да допринесете към развитието на инструмент, който е от полза за цялото общество.

Бихме искали също да споделим, че BoroBit не е само бизнес проект, но и социален ангажимент, като ние се стремим към включването на разнообразни групи от обществото. Предлагаме на различни организации да предоставят на своите служители, клиенти и студенти инструменти за управление на техните финанси и на финансите на техните семейства. Това е начинът, по който разширяваме нашата мисия за финансово здраве сред колкото се може повече българи.

 

Това включва банки, университети, небанкови финансови институции и бизнеса в България.

 • Ако управлявате бизнес и искате да предоставите на своите служители и техните семейства ценен инструмент за управление на финансите, представен като част от вашата компания, BoroBit предлага решение. Това добавя стойност към вашия социален пакет, като позволява на служителите ви да се възползват от финансовите инструменти на BoroBit, асоциирайки ги директно с вашата компания.

Регистър на лицензираните платежни институции в Република България, както и на техните клонове и представители (по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи) може да намерите на сайта на Българска народна банка https://www.bnb.bg/PaymentSystem/PSPaymentOversight/PSPaymentOversightRegisters/index.htm

 

Инабит ЕООД, която е собственик на търговската марка BoroBit, има сключен договор с лицензираната платежна институция Айрис Солюшънс ООД за предоставяне на услугата по чл.4 т.8 от ЗПУПС, а именно за достъп до информация по сметка.

 

За повече информация може да прочетете в общите условия на адрес https://borobit.com/obshti-usloviya или да се свържете с нас на посочените канали за комуникация.

В момента не планираме да включваме възможността за нареждане на преводи директно през нашата платформа. Нашият фокус е съсредоточен върху изграждането на иновативни функционалности, базирани на финансовите данни на потребителите, за да улесним подобряването на тяхното финансово здраве. Въпреки това, сме отворени към обратна връзка и, при достатъчен интерес от страна на потребителите, можем да разгледаме възможността за добавяне на такава функционалност в бъдеще. Ние активно работим върху разработването и внедряването на нови функционалности, които са базирани на потребностите и обратната връзка от потребителите.

В момента BoroBit е в период на early adopters, като предлага своите услуги безплатно на всички потребители. Това е начин да се отблагодари на потребителите за тяхната обратна връзка и участие в развитието на приложението. Детайли за бъдещи абонаментни планове и техните предимства ще бъдат обявени след края на този период.

Да, в рамките на нашата програма за early adopters, всеки, който се присъедини към BoroBit през този период, получава възможността да използва приложението безплатно докато BoroBit съществува. Това е нашият начин да изразим благодарност за ценната обратна връзка и подкрепа в началните етапи на развитието на BoroBit. Ранните потребители играят ключова роля в оформянето на нашето приложение и затова награждаваме тяхното доверие с постоянен безплатен достъп.

Спести пари с BoroBit

Налично за iOS и Android